Nieuwsbrief 2020-08

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.08.pdf

Coronasteun: Vlaams beschermingsmechanisme en verlenging overbruggingsrecht

Hoewel we eerder de hoop hadden uitgedrukt om het niet meer over Corona-maatregelen te moeten hebben, kunnen we moeilijk anders dan u hier toch kort over te blijven informeren.

De deadline voor de Corona ondersteuningspremie (zie Nieuwsbrief 2020-06) loopt af op 31/08/2020. Mocht u dat uit het oog verloren zijn dan kan u er best niet te lang meer mee wachten.

Gelijkaardig aan de Corona ondersteuningspremie is het Vlaams beschermingsmechanisme in het leven geroepen. De voorwaarde is opnieuw een omzetdaling van 60% maar dan voor de periode 1/08/2020-30/09/2020 in vergelijking met dezelfde periode in vorig jaar. De steun bedraagt 7,5% (gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep) van de omzet van die periode in 2019 met een maximum van 15.000 EUR. De aanvraag kan pas na 30 september en moet via VLAIO gebeuren.

Tegen heel wat eerdere verwachtingen in, wordt het overbruggingsrecht toch verlengd. Dat gebeurt niet automatisch dus u zal hiervoor opnieuw contact moeten opnemen met het sociaal verzekeringsfonds. Informatie en voorwaarden vindt u hier.

Corona-investeringsaftrek

Een maatregel die velen waarschijnlijk ontgaan is: de Corona-investeringsaftrek. Net zoals de COVID-19-reserve uit onze Nieuwsbrief 2020-07 zal die waarschijnlijk maar voor een kleiner deel van de zelfstandigen van toepassing zijn.

Voor investeringen tussen 1/01/2018 en 31/12/2019 werd de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd tot 20%. Daarna daalde de investeringsaftrek terug tot 8% en de aanzienlijke verhoging was een populaire maatregel die zijn effect niet gemist heeft.

Om de ondernemingen te belonen die toch blijven investeren in deze crisisperiode is dit percentage nu zelfs verhoogd tot 25%. De investeringen moeten gedaan zijn door een kleine onderneming tussen 12/03/2020 en 31/12/2020. De voorwaarde van nieuwe investeringen blijft behouden. Het moet ook gaan om investeringen die volledig beroepsmatig zijn en op minstens drie jaar worden afgeschreven.

Een onderneming wordt als klein beschouwd wanneer niet meer dan één van de volgende criteria overschreden worden in het laatst afgesloten boekjaar:

  • omzet: 9.000.000 EUR
  • balanstotaal: 4.500.000 EUR
  • gemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers

De maatregel is pas ingevoerd door een wet van 15/07/2020 en het formulier 275U voor de investeringsaftrek werd pas aangepast op 6/08/2020. Dat betekent dat vennootschappen met een boekjaar dat afsluit op 31/03/2020 en die de aangifte vennootschapsbelasting al hebben ingediend dus best even nakijken of er geen aanpassing moet gebeuren.

Ook de overdracht van de investeringsaftrek uit aanslagjaar 2020 wordt uitgebreid: dat kon normaal gezien maar één jaar en die termijn is verlengd tot twee jaar omwille van de grote kans op een verlies in het lopende boekjaar.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Coronasteun: Vlaams beschermingsmechanisme en verlenging overbruggingsrecht, Corona-investeringsaftrek