Nieuwsbrief 2020-04

/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.04.pdf

Coronavirus COVID-19: Steunmaatregelen - UPDATE

Voor wie zich had aangemeld op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie is de mogelijkheid gelanceerd om de corona hinderpremie aan te vragen. Voor anderen is dat eigenlijk pas vanaf morgen maar er bestaat wel al een link voor waarmee u op het onderstaande scherm terecht komt.

 

Aanmelden gebeurt met de identiteitskaart en daarna zijn de volgende stappen te doorlopen:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Na goedkeuring zou de hinderpremie binnen de 14 dagen uitbetaald worden. Voor alle duidelijkheid: bovenstaande schermen zijn enkel aangemaakt als voorbeeld. Omdat wij beseffen geen recht te hebben op de hinderpremie werd deze aanvraag niet ingediend. Er zullen voldoende anderen zijn die deze steunmaatregel veel meer nodig hebben.

De hinderpremie kan enkel aangevraagd worden door handelszaken en winkels die verplicht moeten sluiten en een lijst daarvan vindt u hier. Andere zelfstandigen kunnen nog altijd het overbruggingsrecht (zie vorige mail) aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds. Er zou wel een risico zijn voor zelfstandigen in bijberoep die door de werkgever op ‘economische werkloosheid’ werden gezet: daar zou volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de uitkering in het gedrang kunnen komen.

Via Febelfin zijn de maatregelen bekend gemaakt die de banken zullen treffen voor bedrijven en particulieren. Dit gebeurt in overleg met de banken zelf die vragen om hen daaromtrent pas vanaf maandag 30/03/2020 te contacteren. Enkel voor ‘gezonde’ bedrijven zou worden tussen gekomen en de beoordelingscriteria daarvoor zijn niet publiek gemaakt.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Coronavirus COVID-19: Steunmaatregelen - UPDATE