Juridisch advies

Uiteraard zijn wij geen volwaardige juridisch kantoor maar dank zij onze achtergrond kunnen wij u wel helpen bij:

  • het oprichten van vennootschappen en verenigingen
  • wijziging van de statuten / ondersteuning bij verslaggeving van en aan de algemene vergadering
  • ontbinding en vereffening van vennootschappen
  • vennootschapsrechterlijk advies
  • opmaken van diverse overeenkomsten