Boekhouding

Het voeren van een boekhouding is meer dan een wettelijke verplichting. Ze is de basis voor strategische beleidsbeslissingen en onderhandelingen.  Wij kunnen zorgen voor de volledige boekhoudkundige verwerking van uw dossier of u kan dit zelf verzorgen en enkel bepaalde deelaspecten door ons laten uitvoeren.

Onze boekhoudkundige dienstverlening omvat onder andere:

  • de periodieke verwerking van alle boekhoudkundige documenten
  • opmaak van de jaarrekening en neerlegging bij de Nationale Bank van België
  • opmaak tussentijdse balans en resultatenrekening
  • begeleiding bij financiële planning en budgettering